Taido kilpailulajina

Aktiiviselle harjoittelijalle taido tarjoaa monipuolisen kilpailulajin. Yksilölajeissa kilpaillaan ottelussa eli jissenissä ja liikesarjassa eli hokeissa. Joukkueet kilpailevat jissenissä ja hokeissa sekä tenkaissa.

Hokei on ennalta suunniteltu ottelu kuvitteellisia vastustajia vastaan. Se on tekniikkaliikesarja, joka koostuu hyökkäyksistä, puolustuksista ja liikkumisista.

Jissen on kahden henkilön välinen ottelu, jossa ottelijat hyökkäävät ja puolustavat taidotekniikoita vapaasti soveltaen taidon sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

Dantai hokei on viisihenkisen joukkueen mahdollisimman yhtäaikainen liikesarja, jossa aloitusmuodostelma pyritään säilyttämään.

Dantai jissen on joukkueottelu, jossa viisi ottelijaa joukkueenjohtajan johdolla ottelee vuorotellen toisen joukkueen ottelijoita vastaan. Jokaisella ottelijalla on oma tekniikkaluokka, jonka tekniikoista ottelija saa helpommin pisteitä.

Tenkai on ennalta suunniteltu taistelu, jossa keskusmies eli shuyaku monipuolista taidotekniikkaa käyttäen tuhoaa kaikki viisi vastustajansa yksitellen. Jokaisella vastustajalla eli wakiyakulla on oma tekniikkaluokka, jota hänen täytyy käyttää ainakin kolmessa hyökkäyksessä.

mouseover